Voldum – Rud Pensionist forening

Der er ca. 170 medlemmer, der hvert år får fornyet sit medlems kort , men alle er meget velkommen.
Der er arrangementer hver anden onsdag i Vinter og Forårs halvåret. De fleste dage forgår det på Voldumcentrets aktivitets afdeling.

De fleste arrangementer er gratis, men dog betales for kaffe med brød ( 50,- kr for medlemmer & 60.- kr for ikke medlemmer)
Det kan være lige fra Foredrag – banko spil – sang og musik o.s.v.
Der er også en/flerdags busture, som Hans Jørn Sørensen varetager.
Ved endags ture betales ved tilmelding ( er ikke gældende før man har betalt)
Fællesspisning / julefrokost som foregår i Voldum hallen.
Bestyrelsen er meget lydhør for nye ideer.

Bestyrelsen består af
Formand : Gert Skaarup
Næst formand : Hans Jørn Sørensen
Kasser : Emma Mogensen
Sekretær : Ulla Jensen
Bestyrelse medlem: Henny Sørensen
Suplanter : Bjerne Stæhr & Per Sørensen