Flagallé

Voldum har sin egen flagallé, som sættes op ved særlige lejligheder, og som du har mulighed for at leje.

I 2010 skænkede Danmarks-Samfundet byen 50 flag, som ved den store flagfest mandag den 15. juni 2009  (Valdemarsdag) blev overdraget til Voldum Lokalråd på Århus Rådhus. Tilskud til etableringen er derudover kommet fra bl.a. Menighedsrådet, Landsbyrådet og Lokalrådet, og er godkendt og støttet af Favrskov Kommune.

Faste flagdage i Voldum

  • Ved byens konfirmation
  • Byfest og lign.

Udlejning af flagallé
Du har mulighed for at leje hele flagalléen eller dele heraf.

Her kan du finde regler og priser for leje af flagallé
Regler og Vedtægter for Voldum Flag Allé

Kort over flagallé

For yderligere information
Kontaktpersoner:
Holger Bjerregaard, 4019 1546
Morten Olsen, 3094 6224