Spørgsmål til lokalpolitikerne

Voldum Lokalråd har taget kontakt til de politiske partier i Favrskov Kommune forud for det kommende kommunevalget den 19. november 2013.

Se mere om vælgermødet den 30. oktober

Nedenfor kan du se de spørgsmål Voldum Lokalråd sendte til politikerne, samt svarene fra de forskellige partier.  

———————————————————————————————————————————–

Spørgsmål til lokalpolitikerne op til kommunalvalg 13

I Voldum har mange borgere fornemmelsen af, at den seneste byrådsperiode ikke har været heldig for udviklingen hos os. Derfor har lokalrådet fundet det nødvendigt at få afklaret en række spørgsmål, som forhåbentlig kan hjælpe borgerne i Voldum til at sætte deres kryds.

Vi vil derfor gerne, at partierne og de af lokalpolitikerne, som ønsker det, svarer på nedenstående spørgsmål. I første omgang vil alle svar blive offentliggjort på vores hjemmeside for Voldum. Og vi vil ud fra svarerne eventuel henvende os direkte, hvis vi opfatter, at der er behov for yderligere uddybning.

———————————————————————————————————————————–

1: Vil I være med til i samarbejde med lokalrådet at arbejde for indførelse af en landsbypedelordning?

I Voldum har mange den opfattelse, at der i landsbyen er sket en markant forringelse af vores service fra kommunen. Vi mener, at det måske kan afhjælpes ved, at vi får en landsbypedel-ordning, hvis arbejdsopgaver løbende defineres af lokalrådet i samarbejde med kommunen.  Vi kunne forestille os: Pasning af kommunale arealer, hente og bringe udlån fra biblioteket, køre en lokal minibus fra Voldum og ud til rutebilerne på Randersvej eller bybussen i Mejlby, gå til hånde med opgaver i byen på friskolen, på plejehjemmet og evt. i forbindelse med assistance til borgere med særlige behov.  I det hele taget være behjælpelig med at få udført nogle af de ideer vi har, for at sætte Voldum på landkortet.

Svar Venstre:
Ja: I Venstre ser vi gerne på mulighederne for. hvordan en ”landsbypedelordning” kan laves. Det kræver en lidt mere detaljeret diskussion. Det er ikke sikkert, at det er alle de opgaver I nævner, der lige kan ligges ind i en ”landsbypedelordning” Men lad os undersøge mulighederne, økonomi og forventninger sammen.

Svar enhedslisten:
Vi synes det lyder som en virkelig god idé. Og det er oplagt at nogle af de forskellige støttede jobmuligheder kommunen kan bruge, må kunne tages i anvendelse her. Det er dog en forudsætning for os at der bliver tale om et regulært arbejde til gældende overenskomst. Jeg kan tilføje at flere af Enhedslistens lokalafdelinger allerede har stillet et sådant forslag, og vi vil også gøre det i løbet af valgkampen. Der er sikkert andre end Voldum der kan gøre brug af en landsbypedel.

Svar DF:
fra 2014 har et byråd afsat 1.146.000 Kr. til landsby aktiviteter hertil et anlægstilskud på 400.000 Kr.

Svar Konservative:
Ja. Kommentar: Jeg ser positivt på en landsbypedelordning, såfremt det ikke forventes at vedkommende er kommunalt lønnet. Jeg ser ikke noget til hindring for ordningen, hvis lokalrådet kan skaffe den nødvendige finansiering.

Svar Socialdemokratiet:
Kommentar: Jeg vil gerne være med til at se på, hvordan man evt. kan bruge Jobcentret på en måde, så man samtidig får skabt nogle meningsfyldte jobs, hvor pedelordningen kan have nogle menneskelige gevinster ved siden af. Jeg vil ikke arbejde for at indføre pedelordninger i alle vores landsbyer, hvis det skal være ved oprettelse af ca. 40 nye stillinger. Disse vil i givet fald skulle finansieres ved, at andre skulle afskediges.

Gå til næste side

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *