Spørgsmål til lokalpolitikerne

Fortsat: Spørgsmål fra Voldum Lokalråd til de politiske partier i Favrskov Kommune forud for det kommende kommunevalg 2013.

Gå til første side
Gå til forrige side

12: I øvrigt vil vi gerne bede jer skitsere jeres visioner for Voldum i næste valgperiode.

Svar Socialdemokratiet:
Hvis de mange aktiviteter i byen varer ved, så bliver der trængslen om at få en grund ved siden af hallen. Bliver hele lokalplanområdet solgt, så må vi se på, hvordan der kan ske en videre udbygning. Jeg håber, vi kan have bedre – og måske mere fleksible – busforbindelser, og kultur- og foreningslivet i byen skal have gode muligheder for at udfolde sig. Derfor skal man nok også koncentrere sine aktiviteter om nogle få steder, så man ikke udvander mulighederne for at samle en større gruppe mennesker. Voldums styrke er hallen, skolen, plejecentret, kirke og købmanden – og så den smukke natur, der omgiver byen. I er en by med masser af ildsjæle og engagement. Lad det spire og gro – så vil jeg gerne arbejde for at ”gøde”.

Svar Venstre:
I Venstres optik er Voldum en landsby i forsat udvikling, fordi I vil engagere Jer i Jeres by og lokalområde. Som centerby har Favrskov Kommune en række opgaver jf. kommuneplanen, der skal sikres. Favrskov Kommune skal støtte udviklingen af centerbyernes særlige identitet, og udviklingen skal tilpasses de lokale forhold og potentialet i den enkelte by altså også i Voldum. De initiativer I tager skal byrådet understøtte med afsæt i LUPpen, Landsbyrådet og LAG. Hvis Favrskov Kommune og Voldum spiller optimal sammen, så vil vi i fællesskab kunne sikre – hele pakken hele livet i Voldum.

Svar Konservative:
Voldum har tradition for at stort sammenhold og mange ildsjæle. Det er rigtig godt udgangspunkt fordi det indikerer mobiliseringskraft. Dannelsen af friskolen og byparken illustrerer den lokale entusiasme og interesse. Jeg er derfor sikker på, at Voldum vil kunne løfte opgaverne fremadrettet. For at skabe fortsat udvikling i Voldum skal den store lokale entusiasme kombineret med en offensiv erhvervspolitik for mindre og mellemstore virksomheder, samt aktiv bosætningspolitik for landområderne. Det er disse områder, som kommunen især kan understøtte gennem planlægning og sagsbehandling. Helt konkret forestiller jeg mig, at der vil være grundlag for at udbygge med nye udstykninger i de kommende år. Den kollektive trafik skal tilpasses behovet, så det er attraktivt for børnefamilier at bo på landet. Jeg håber også, at tanken om friplejehjemmet bliver taget op igen.

Svar Enhedslisten:
Vi forestiller os at Voldum – ligesom kommunens øvrige landsbyer – får mulighed for at udvikles til attraktive bosætningsområder også for tilflyttere. Det forestiller vi os kan ske i et samspil mellem kommune og landsbyer – således at kommunen sørger for infrastruktur (busser og fx også bredbånd) og for at placere arbejdspladser, kulturelle arrangementer og indkøb mv. i landsbyerne, og at landsbyerne selv gør noget for at profilere de pågældende landsbyer som noget særligt. Altså som noget der er kvalitativt anderledes end parcelhusområderne omkring de større byer, men også som noget der adskiller dem fra andre landsbyer i kommunen. Vi har netop læst om jeres nye minikraftværk i Voldum Hallen. Det lyder spændende og er så vidt vi ved, ikke noget man har andre steder i kommunen. I forlængelse af det kunne man forestille sig at I går videre og prøver at lave en energineutral landsby – altså hvor I selv producerer den energi I har brug for. Under alle omstændigheder er det nok vigtigt at I prøver at profilere jer med noget der bliver moderne i fremtiden. Det gør vedvarende energi fordi Danmark skal reducere CO2-forbruget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *