Spørgsmål til lokalpolitikerne

Fortsat: Spørgsmål fra Voldum Lokalråd til de politiske partier i Favrskov Kommune forud for det kommende kommunevalg 2013.

Gå til første side
Gå til forrige side

2: En by som Voldum kræver en tilflytning, og vi har haft store problemer med manglende kommunal udstykning. Vil I arbejde for flere kommunale udstykninger i Voldum?

Svar Enhedslisten:
Det er vigtigt at byvæksten spredes ud over hele kommunen og ikke koncentreres omkring Søften, Hinnerup og til dels Hadsten. Men det er svært at sælge grunde andre steder, og det er derfor nok nødvendigt at Voldum og de andre landsbyer prøver at tilbyde noget der ikke er i de store bycentre. Her tænker vi bl.a. på bofællesskaber. Man kan udstykke/bygge et bofællesskab over flere omgange, fx først 5 boliger og så vente med resten til de første fem er solgt. Måske kan man også forestille sig andre ‘alternative’ muligheder. Men det er vigtigt at tænke kreativt, for ‘parcelhusfolket’ vil åbenbart helst købe grunde/hus i det sydøstlige hjørne af kommunen. Et andet forslag kunne være energioptimerede byggerier, altså grunde i lokalplan med krav om fx 0-energi-boliger. Det kunne måske være så interessant at det kan tiltrække købere – og tilflyttere.

Svar Venstre:
Ja: Venstre har fortløbende spurgt efter grunde i Voldum. Desværre har flertallet ikke ville lave grunde i Voldum, med begrundelsen om, at der er grunde i Solgårdsvænget til salg. Men Venstre vil arbejde for kommunale grunde i Voldum. Det har så også givet resultat nu, så langt, at der nu er en lokalplan undervejs for området ved Hallen. Nu skal vi bare have besluttet, at der også igangsættes en byggemodning.

Svar DF:
Der bliver i 2014 udstykket og bygemodnet grunde på arealet mellem hallen og Nielstrup.

Svar Socialdemokratiet:
Kommentar: Der er allerede sat gang i udarbejdelsen af en lokalplan for området ved siden af hallen. Denne vil blive byggemodnet, når der er givet tilsagn om køb af grunde i udstykningen.

Svar Konservative:
Ja. Kommentar: Jeg ser heller ingen hindring for muligheden for private udstykninger.

Gå til næste side

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *