Spørgsmål til lokalpolitikerne

Fortsat: Spørgsmål fra Voldum Lokalråd til de politiske partier i Favrskov Kommune forud for det kommende kommunevalg 2013.

Gå til første side
Gå til forrige side

3: Der kan være private initiativer omkring udstykning, som opstår, men som det ser ud bliver det lige nu let blokeret af kommuneplaner og lang sagsbehandling.

Svar Enhedslisten:
Vi har ikke noget mod private udstykninger – men de bør også være kreative! Vi støtter dog ikke at man prøver at kortslutte kommuneplanen. Og sagsbehandlingen skal naturligvis være tilstrækkelig grundig – men i øvrigt kender vi ikke noget til evt. konkrete projekter i Voldum og kan derfor ikke svare mere præcist.

Svar DF:
Byrådet skal i år revidere kommuneplanen, det sker hver fjerde år, og heri vil det omtalte areal optræde. Jeg medgiver gerne at sagsbehandlingen generelt i Favrskov er for lang, et problem som vi til stadighed tilskynder administrationen at arbejder på at nedbringe.

Svar Socialdemokratiet:
Vi lægger ikke hindringer i vejen for private initiativer, men vi skal sikre, at der ikke bare påbegyndes en masse udstykninger, som der muligvis ikke vil være salg i. Ingen kan have interesse i, at Voldum bliver en spøgelsesby med masser af ledige grunde. Det er ikke attraktivt. Jeg vil arbejde for en styret vækst i Voldum – akkurat som vi har igangsat.

Gå til næste side

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *