Spørgsmål til lokalpolitikerne

Fortsat: Spørgsmål fra Voldum Lokalråd til de politiske partier i Favrskov Kommune forud for det kommende kommunevalg 2013.

Gå til første side
Gå til forrige side

8: Et af de store problemer er den manglende kollektive trafik i Voldum. Man er i praksis næsten afskåret fra den øvrige kommune, hvis man ikke har en bil. Vi oplever ikke, at telebusordningen fungerer som daglig busforbindelse. Vil I arbejde for, sammen med lokalrådet, at analysere problemerne og arbejde for en løsning af problemerne, som indebærer at afsætte nogle penge, der står ’kollektiv trafik til Voldum’ på?

Svar Socialdemokratiet:
Kommentar: Men nok ikke bare Voldum. Vi har lige sat lidt ekstra penge af i budgettet for 2014 til netop at se på forbedringsmuligheder. Det seneste år er der faktisk indsat ekstra kørsel, så de unge fra Voldum (og andre) kan komme til og fra Favrskov Gymnasium.

Svar Konservative:
Ja. Kommentar: Jeg vil gerne lytte til konkrete ønsker og analysere det sammen med lokalrådet. Der er op-rettet en afgang til støtte for gymnasieelever, der dog angiveligt ikke bruges ret meget. Tilsvarende tilpas-ninger er mulige, hvis der er konkrete ønsker, som har reelt passagergrundlag. Der er i budget 2014 afsat midler til forbedring af den kollektive trafik, dog i første omgang med sigte på bedre gymnasiebetjening, men det viser vilje til at prioritere området, hvis der er faktuelle behov.

Svar Venstre:
Ja: Vi har på Venstres foranledning i budget 2014 fået afsat penge til bl.a., at se på hvordan det bliver bedre at komme til f.eks. gymnasiet i Hadsten. Venstre vil gerne være med til at analysere området for at afdække behovet for kollektivtrafik til Voldum.

Svar Enhedslisten:
Vi ønsker generelt at forbedre den kollektive trafik – også i kommunens yderområder. Vi ønsker at rute 314 igen forlænges til Voldum, i det mindste på nogle afgange. Vi er enige i at flexbusordningen ikke er den optimale løsning for større landsbyer som fx Voldum.

Gå til næste side 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *