Spørgsmål til lokalpolitikerne

Fortsat: Spørgsmål fra Voldum Lokalråd til de politiske partier i Favrskov Kommune forud for det kommende kommunevalg 2013.

Gå til første side
Gå til forrige side

9: Voldum er et sted, hvor man gerne vil kunne blive boende – også når man er gammel. Vil I arbejde for at skabe gode vilkår for de ældre i Voldum. Herunder bevare plejehjemmet i Voldum?

Svar Venstre:
Ja: Venstre vil arbejde for at der skabes gode vilkår for alle ældre i hele Favrskov Kommune. Venstre vil gerne bevare plejehjemmet i Voldum.

Svar Enhedslisten:
Ja. Omvendt må vi dog pointere at det forudsætter at plejehjemmet også fremover bliver brugt. Der er ældre der foretrækker at bo på ældrebolig eller plejehjem i de større byer fordi der her er flere muligheder. Det gør det ekstra vigtigt at arbejde for at bevare dagligvarebutikken og forbedre den kollektive trafik til Voldum.

Svar Socialdemokratiet:
Kommentar: Det er altid rart at komme på plejecentret i Voldum, og beboerne giver udtryk for at være glade for at bo der. Men spørgsmålet kan læses som om, vi ikke har gode vilkår i dag. Det er jeg ikke enig i.

Svar Konservative:
Kommentar: Der skal være gode vilkår for de ældre i hele kommunen, herunder også Voldum  Plejehjemmet i Voldum er lille, hvilket sætter det under pres i udviklingen. Jeg støttede tanken om omdannelse til friplejehjem, da det blev drøftet for et par år siden, og selv om der ikke er nogen som helst aktuelle planer om en anden struktur, så tror jeg stadig, at det vil være den mest sikre langsigtede løsning.

Gå til næste side 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *