Voldum og omegns seniorer

Der er ca 160 medlemmer, der hvert år får fornyet sit medlems kort , men alle er  meget velkommen.

Der er arrangementer hver anden onsdag i Vinter og Forårs halvåret. De fleste dage forgår det  på Voldum centrets aktivitets afd.

De fleste arrangementer er gratis, men dog betales for kaffe med brød ( 50,- kr for medlemmer & 60.- kr for ikke medlemmer).

Det  kan være lige fra Foredrag – banko spil – sang og musik o.s.v.

Der er også en/ flerdags busture, som Hans Jørn Sørensen varetager.

Ved en dags ture  betales ved tilmelding, (er ikke gældende før man har betalt).

Fællesspisning / julefrokost som foregår i Voldum hallen.

Bestyrelsen er meget lydhør for nye ideer.

De nye programmer sendes ud til medlemmerne. Der hænges opslag ved Købmanden,  Voldum Hallen og på Voldum centres opslagstavle

Passer det med hovedstødet kommer det også deri, men ellers findes det  også på Voldum net.

Bestyrelsen består af

Formand: Bjerne Stæhr, Tlf: 29299914
Næstformand: Hans Jørn Sørensen, Tlf… 23612050
Kasserer/ sekretær:  Ulla Jensen.  Tlf… 23 25 03 73
Bestyrelsesmedlem:  Henny Sørensen
Bestyrelsesmedlem:  Lena Degn
1. Suppleant:  Per Sørensen
2. Suppleant.  Emma Mogensen