Voldum og omegns seniorer

Der er ca. 140 medlemmer, der hvert år får fornyet sit medlems kort , men alle er  meget velkommen.

Der er arrangementer hver anden onsdag i Vinter og Forårs halvåret. De fleste arrangementer forgår  på Voldum centrets aktivitets afd.

De fleste arrangementer er gratis, men dog betales for kaffe med brød.

Det  kan være lige fra Foredrag – banko spil – sang og musik o.s.v.

Der er også en/ flerdags busture, som Hans Jørn Sørensen varetager.

Ved en dags ture  betales ved tilmelding, (er ikke gældende før man har betalt).

Fællesspisning / julefrokost som foregår i Voldum hallen.

Bestyrelsen er meget lydhør for nye ideer.

De nye programmer sendes ud til medlemmerne. Der hænges opslag ved Købmanden,  Voldum Hallen og på Voldum centres opslagstavle.

Bestyrelsen består af

Formand: Robin Hanelius Andersen, Østervænget 82, tlf: 61364524
Næstformand: Per Sørensen, Møllevænget 8, tlf. 25599725
Kasserer/ sekretær:  Ulla Jensen, Møllevænget 15, tlf: 23250373
Bestyrelsesmedlem:  Hans Jørgen Sørensen, Dalsbrovej 84,tlf: 23612050
Bestyrelsesmedlem:  Hanne Møller, Møllevænget 24, tlf: 86491413/53282899
1. Suppleant:  Jytte Johansen, Østervænget 54, tlf: 22969746
2. Suppleant.  Linda Hansen, Dalsbrovej 36, tlf: 29411398