Kirkelivet

Voldum Sogn

Voldum Sogn

Voldumområdet har to dejlige kirker.

Voldum Kirke (se fotos her) er en stor og flot slotskirke beliggende midt i byen, bygget i 1606 af Clausholm Slot, og Rud Kirke (se fotos her) er en lille og hyggelig, beliggende kirke  ude på den åbne mark, bygget i 1100-tallet ved hjælp af egnens bønder og håndværkere.

Sognepræst Lise Uhrskov er ny præst i Voldum-Rud pastorat

Sognepræst Lise Uhrskov

Det er meget “kirkerum” til så lille en befolkning – og det er meget historisk arvegods!

Derfor forsøger vi i Voldum at bruge kirkerummene så godt og varieret som muligt, så alle aldre kan komme til at holde af dem og føle sig hjemme. Kirkernes mure og sjæl overbringer os utallige menneskers bønner og længsler gennem tiderne, Guds velsignelsesord om fred mellem og i os mennesker – og meget, meget mere. Det lægger op til fortælling, drama, sang og musik af mange forskellige slags, meditative stunder og masser af dejlige gudstjenester, festlige bryllupper og konfirmationer, – og gode afskedsstunder.

Gudstjenester og kirkens mange tilbud
I de to kirker kan du nyde og opleve meget forskellige gudstjenester de fleste søndage og alle helligdage, og der afholdes i årets løb mange “anderledes” gudstjenester: Familiegudstjenester, børnegudstjenester, høstgudstjeneste, friluftsgudstjeneste, musikgudstjenester og også andre gudstjenester, hvis det ønskes, og hvis vi har en god lejlighed til det. Og en efterhånden god tradition er den årlige pilgrimsvandring i foråret, hvor vi “giver evangeliet ben at gå på”. Under Fotogallerier kan du følge med i kirkens liv.

Du kan på www.sogn.dk følge med i, hvor mange folkekirkemedlemmer, der bor i Voldum Sogn og i Rud Sogn.

Det er ikke mange mennesker til to kirker, hvoraf den ene har plads til mere end 200 mennesker. Tomme kirkebænke kan du ikke undgå undtagen ved ganske særlige lejligheder, men lad dig ikke forskrække af det. Det er vilkårene i små sogne med store kirker. Det levende og fællesskabet er her – både i kirkerne og i de forskellige måder vi er kirke her på stedet.

Fra december 1994 frem til sin afsked i starten af 2016 var Anne-Marie Damsgaard Ditlev sognepræst i Voldum og Rud. Den 1. juli 2017 blev Lise Uhrskov ansat som sognepræst i Voldum og Rud Sogne. Lise Uhrskov fratrådte sit embede i august 2019. Indtil en ny sognepræst bliver ansat, passes embedet af sognepræst Mette Krabbe, Ødum-Hadbjerg Sogne – se nærmere her.

Voldum Kirkehus, som blev indviet i 2014, er nu den dejlige ramme om en lang række aktiviteter i vores sogne: Sangaftener, sangformiddage, filmforestillinger for børn og voksne, læsegruppe, konfirmandundervisning, juniorkonfirmandweekend, kirke-skole-kor, voksenkor, foredrag, musikaftener… Læs mere her og i kirkebladet.

  • Kirkebladet bliver sendt til alle husstande hvert halve år. Vil du bidrage med noget, vil det være dejligt. Henvend dig til PR-medarbejder Morten Sejersen. Er du interesseret i at se ældre kirkeblade, så se her.
  • Voldum og Rud Kirkers Voksenkor øver hver anden torsdag kl. 18.30-20.30 i Voldum Kirkehus (se her). Henvendelse til korlederen, organist Jens Morsing (21 73 61 41).
  • Kirkekoncerter bliver udøvet af både professionelle og lokale.
  • Der er hvert halve år forløb med Babysalmesang i Voldum Kirke. Se program her.
  • Der holdes hvert forår konfirmation i Voldum Kirke. Der har været tradition for at holde konfirmation den anden søndag i maj, men fra 2023 bliver den faste konfirmationsdag Store Bededag.
  • Henvendelse i forbindelse med fødsel, dåb, dødsfald, bryllup, navneændring m.m. skal ske til præsten – eller se linket Personregistrering nedenfor.
  • Voldum Kirke er åben alle dage 8-16. Udvidet åbningstid ved “åben kirke” før påske og i december.
  • Rud Kirke er åben alle dage 8-16.

Gudstjenester og arrangementer
i vores to sogne kan altid ses på sogn.dk:
Voldum SognRud Sogn

Kontaktoplysninger (Navne, adresser, telefonnumre, mailadresser)
Voldum Kirke, Rud Kirke, Voldum Kirkehus
Kirkernes personale
Menighedsrådet

Læs meget mere:

Gode og nyttige links

 

Menighedsrådsarbejde

I 2004 blev de to menighedsråd i Voldum Sogn og i Rud Sogn sluttet sammen til ét. De 7 pladser er fordelt med 4 repræsentanter fra Voldum Sogn og 3 repræsentanter for Rud Sogn. Desuden er sognepræsten medlem af menighedsrådet.

Det nuværende menighedsråd, der tiltrådte 27. november 2016, ser således ud:

Voldum-Rud Menighedsråd
1-Side 3 - Voldum-Rud Menighedråd 2016-20

Fra venstre: Lone Jennert, Kirsten Bonde, Anni Kondrup, Benedicte Schmidt Larsen, Anette Leth (suppleant), Finn Paulsen, Gert Torstensson. Jørn ”Maske” Pedersen var fraværende.

Find nærmere kontaktoplysninger her.