Pilgrimsvandringer

Pilgrimsvandringer i og omkring Voldum

Livet er som en vej – med omveje og afveje – med mange valg. Abraham – Moses – Jesus – ja os alle vandrer vi på livets vej.Da kristendommen var helt nu, brugt man endnu ikke betgnelsen “kristendom” og “de kristne”. I stedet talte man om “vejen” og om “dem, der følger vejen”.
 
Jesus selv var en vandrer, han vandrede omkring fra egn til egn. Og krinstendom er bevægelse, proces, at være på vej. At følge en vej, hvor én er gået forud: Jesus fra Nazareth, og hvor ufattelig mange er fulgt efter ham på vejen siden da. Da vi blev døbt, blev vi af vore forældre sat ind på den vej, hvor vi kan følge Jesus af Nazareth.Jesus siger om sig selv: Jeg er vejen, sandheden og livet – følg mig!

I Middelalderen vandrede mange kristne på pilgrimsvandring over store afstande – til Jerusalem – til Rom – til den hellige Jacobs grav i Santiago di Compostella i Nordvestspanien – til Vastna i Sverige. Historikere siger sågar, at der på et tidspunkt befandt sig mellem 20-50% af Europas vokse sig på vejene. Dette var noget af det Luther protesterede imod. Han syntes, at voksne mennesker skulle blive hjemme og arbejde i “kald og stand”, som han sagde.

Nu er vi lutheranere begyndt at få på pilgrimsandring igen. Alting går så hurtigt – men ikke på en vandring – indtrykkene bliver nemt så overfladiske, men på vandringen kan de gode ord og tankerne nå at blive fordøjet og sætte sig. Og så går vi i Guds gode skaberværk og kan blive taknemmelige over livet omkring os.Der er tale om en ydre vej og en indre vej. Og når vi går pilgrimsvandring forener vi de to.

Læs mere om Pilgrimsvandringer på
www.pilgrimsvandringer.com

 
 

Pilgrimsvandringer i Voldum og Rud Sogne   

Vandring foråret 2013
Voldum Kirke – Hvalløsvej – Dyrehavevej – …

Kort følger på nedenstående

Vandring foråret 2012
Voldum Kirke – Halløsvej – Hvalløs – …

Vandring foråret 2011
Voldum Kirke – Solbakken – kilderne – ….

Vandring foråret 2010
Voldum Kirke  Hedevejen mod Halling – …

Vandring foråret 2009
Voldum Kirke Mergelgraven – Mygind skov – …

Vandring foråret 2008
Rud Kirke – Ruddalsgård/Nielstrupvej – …

Vandring september 2007
Voldum Kirke – Mergelgraven – Mygind skov – …

Vandring foråret 2006
Rud Kirke 1100 tals kirke – over den tidligere østjyske landevej – …

 

 

Pilgrimsvandring Alling Ådal maj 2014

Pilgrimsvandring Alling Ådal maj 2014