Rud Kirke

Vi henviser til kirkernes hjemmeside www.voldumrudsogne.dk

Rud Kirke

 

Middelalderkirken Rud Kirke

Rud Kirke er fra 1100-tallet og ligger ensomt ud til landevejen, men lå tidligere på vejforbindelsen mellem Randers og Aarhus. Den har en spændende sløjfeportal, som er typisk for områdets kirker. Den ret beskedne kullede (uden tårn) kirke, består af romansk kor og skib og et våbenhus fra 1888 ved sydsiden. Begge døre er bevarede, norddøren er tilmuret, men syddøren er i brug. Der er bevaret tre romanske vinduer, et i korets og to i skibets nordmure. De har tidligere været tilmuret, men er siden 1951 atter i funktion. Flere ombygninger har fundet sted, blandt andet i 1722 og 1877.

Klokken er ophængt i en glug i korgavlen. Altertavlen , af baldakintype, er i renæssance fra omkring 1600 med to frisøjler, der støtter den fremadbuede himmel. Storfeltet er tredelt med skriftsteder og tavlen er sammen med alterbordsforsiden restaureret i 1947. I koret er ophængt en “nådestol”, en rest fra en middelalderlig altertavle. Døbefonten er romansk med løverelieffer og udhuggede mandehoveder. Dåbsfadet af tin stammer fra Clausholm, og bærer Anna Sophies navnetræk. Prædikestolen fra begyndelsen af 1600 tallet, har dobbeltsøjler, løvehoveder og stjernemønstre.

Altertavle Midterfelt Rud Kirke

På altertavlens midterfelt er der – foruden skriftsteder fra Bibelen – de fem dyder TRO, YDMYGHED, LYDAGTIGHED, TÅLMODIGHED og KÆRLIGHED. De fem dyder er besunget i Niels Hemmingsens salme ”Hvo som Kristi kors vil pryde”, som er trykt i den første danske salmebog fra 1569 (se teksten i moderne dansk her). Lyt her til en optagelse fra RUD KIRKE, hvor Morten Sejersen synger og Birgitte Rathje spiller den gamle salme i et arrangement af Jens Morsing.

Fotos af Rud Kirke ude og inde kan ses her.

Rud Kirke er åben alle dage 8.00 – 16.00

Find flere oplysninger på hjemmesiden www.voldumrudsogne.dk