Voldum Kirke

Vi henviser til kirkernes hjemmeside www.voldumrudsogne.dk

Voldum Kirke i nattelys

Voldum Kirke i nattelys

Voldum Kirke

Hvor den nuværende Voldum Kirke ligger har der antagelig været kirke lige siden 1100-tallet. En ældre mindre kirke var opført af tufsten, der er et relativt porøst materiale, som på et tidspunkt er revnet og kirken efterfølgende er faldet sammen med det resultat at den i begyndelsen af 1600-tallet er revet ned.

Voldum nuværende kirke er for den overvejende del opført i 1606 og er en imponerende herskabskirke, som har været tæt knyttet til Clausholm Slot. Fra den tidligere kirke er kun det sengotiske våbenhus og rester af murværket i den vestlige del af skibet tilbage. Kirkens østgavl er bygget sammen med den tidligere kirkelade, som af enkestorkanslerinde Reventlow i 1710 blev omdannet til hospital for seks fattige, og i 1914 restaureret og indrettet som kapel.

Oberst Hans Friis til Clausholm lod 1678 kirken udsmykke. Altertavlen er et usædvanligt flot træskærearbejde, som er udført af elever fra Peder Jensen Koldings værksted. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600 og bæres af moses med lovtavlerne. Den har rige udskæringer, og på hjørnerne ses Mathæus, Markus, Lukas og Kristus, der bærer jordkuglen. I felterne er motiverne: Markus, Opstandelsen og Johannes skåret i relief. Døbefonten i træ er også rigt udskåret og bæres af Johannes, der døber Kristus. Figurgruppen er omgivet af en kreds af dansende børn. Herskabsstolen og degnestolen er fra o. 1625 og er ikke som det øvrige inventar skænket af Hans Friis.

Gitterværket som afgrænser den Huitfeldske begravelses tre marmorsarkofager, har oprindeligt fungeret som korgitter. De prægtige sarkofager, som står under orgelet, er udført af billedhuggeren Johannes Wiedevelt.

Find flere oplysninger på hjemmesiden http://www.voldumrudsogne.dk