Konfirmation

Der holdes hvert forår konfirmation i Voldum Kirke. Der har været tradition for at holde konfirmation den anden søndag i maj, men fra 2023 bliver den faste konfirmationsdag Store Bededag.

Konfirmation 2020 finder sted søndag den 10. maj kl. 10.30 i Voldum Kirke.

Som noget nyt er der nu elektronisk indskrivning på denne adresse. Indskrivningen skal ske inden den 30. september 2019.

Søndag d. 18. august kl. 16.00 er der indskrivning til årets konfirmationsforberedelse i Voldum Kirkehus. Der vil blive givet information om undervisningen, ligesom der bliver lejlighed til at stille spørgsmål. Konfirmandforældre skal udfylde en blanket med oplysninger, der skal bruges til at kommunikere med konfirmander og forældre undervejs i forløbet, ligesom der skriftligt skal gives tilladelse til forskellige ting.

De unge, der skal konfirmeres i Voldum, men følger konfirmationsforberedelsen i et andet sogn, skal også indskrives denne dag. Efter indskrivningen er der opstartsgudstjeneste/bålgudstjeneste i præstegårdshaven for alle konfirmander og deres familier – se mere her.

Selve konfirmationsforberedelsen begynder tirsdag d. 3. september kl. 13.30-15.00 i Voldum Kirkehus.