Clausholm Slot

Slottets Historie
Slottets hovedbygning er bygget i 1690’erne af Storkansler Conrad grev Reventlow. Storkansleren var landets mægtigste mand efter kong Frederik IV. Skæbnen ville at kongen forelskede sig i Reventlows yngste datter Anna Sophie. Og det i en grad, at han i 1712 bortførte og giftede sig med hende, for senere at krone hende til dronning.

Frederik IV købte Clausholm
I 1716 købte Frederik IV slottet og lod det ombygge og udvide med bl.a. tilbygninger i 1722. Kongen lod sale og gemakker udsmykke efter nyeste mode, og haven blev anlagt færdig. Efter kongens død i 1730 blev enkedronning Anna Sophie forvist til barndomshjemmet Clausholm Slot, hvor hun boede med sit hof frem til sin død i 1743.

Efter Anna Sophies død blev slottet solgt og kom i slægten Berner-Schilden-Holstens eje. Gennem de første generationer var slottet ubeboeligt i den kolde vintertid og fungerede udelukkende som sommerresidens. Stedet ejes og bebos i dag af godsejer, Hofjægermester Kim A. Berner, der er 5. generation, med sin familie i slottets vestfløj.

Slotsparken
Slotsparken er et af Danmarks største, ældste og bedst bevarede barokanlæg. Det er anlagt i starten af 1700-tallet af slotsgartner Nikolaj Brandt, efter planer af den kendte svenske hofarkitekt Nicodemus Tessin den Yngre. Først i 1976 var det dog teknisk muligt at realisere de godt 250 år gamle planer om et fontæneanlæg efter italiensk forbillede. Slot og slotspark sammenbindes af en snorlige symmetriakse, der udgår fra slottets centrale sal, som et symbol på slotsejerens herredømme over slot og egn.

Slottet i dag
Clausholm Slot har de seneste par år gennemgået en større renovering af haveanlægget. Gennem de sidste 40 år har man løbende istandsat de historiske bygninger, og nu har man også renoveret den 23 hektar store slotspark, så den fremstår med et af de mest gennemførte barokanlæg i Danmark.

Slottet har Nordeuropas største antal af stuklofter. Det modtog i 1993 Europa Nostra Prisen for restaurering af slot og park. Slotsparkens terrasser og lindealléer er europæisk havekunst på højeste niveau. Det italiensk inspirerede fontæneanlæg markerer smukt barokhavens symmetriakse.

Amtets ældste kirkeskib hænger i kapellet på Clausholm. Skibet er en velbevaret fuldrigger fra omkring 1730 skænket til dronning Anne Sophie, fordi hun havde fået frigivet en sømand, som havde strafarbejde på Bremerholm

Clausholm Gods drives som et moderne landbrug med planteavl, minkproduktion, skovbrug, jagtvæsen, turisme samt produktion af juletræer og pyntegrønt – i alt knap 900 ha.

Clausholm Slot
Clausholmvej 308
8370 Hadsten

www.clausholmslot.dk