Voldums historie

Voldums beliggenhed midt i Østjylland og det faktum at byen ligger tæt på Clausholm Slot, giver byen en helt særlig og unik historie.

Nyere tid

Voldum området består af landsbyerne Voldum, Rigtrup og Hvalløs, og midt i Voldum ligger kirken, som er fra 1600-tallet. I 1721 oprettede Frederik den 4., som på det tidspunkt var ejer af Clausholm, Rytterskoler i både Voldum og Rud sogne. Tæt ved kirken står en mindesten over Jens Christensen, der var den første bonde på Tinge, og han var med til at skrive Grundloven. Han blev valgt af kongen til Stænderforsamlingen i Viborg. På sin gård i Voldum, oprettede han Landbrugs-skole for unge karle og planteskole, der forsynede mange i Voldum med nye planter.

Sognene

Rud sogn er anneks i Voldum-Rud pastorat. I sognet ligger Nielstrup, Bramstrup, Hallendrup, Stobdrup, Drostrup, Alstrupgård og ved korsvejen midt i sognet Rud Kirke. Kirken blev bygget i 1100 tallet tæt ved den vej, som fra år 1000 var den direkte forbindelse mellem Aarhus og Randers, nu Rud Kirkevej og Stobdrupvej. Kirken er den ældste bygning i området. I 1819 blev Rytterskolen i Hallendrup nedlagt, og der blev bygget Sogneskole ved korsvejen i Rud hvor kirken ligger. Skolen fungerede til 1956, da der blev bygget fællesskole for Voldum og Rud. I Rud blev der i 1915 oprettet telefoncentral på Stobdrupvej ved korsvejen. Den blev i 1954 lagt sammen med Voldum central. I Nielstrup ligger et forsamlingshus, bygget i 1942 efter at det gamle fra 1906 var nedbrændt.

Omkring århundredeskiftet var der nogle fremsynede mænd, som stod i spidsen for oprettelsen af lokale andelsforeninger f.eks. Mejeriet Enighed i Nielstrup 1888, Bramstrup Brugsforening 1907, Foderstofforretningen Enighed 1912, Gødningsforeningen Enighed 1914. Disse andelsforeninger havde dengang stor betydning for egnen og befolkningen, men tiden og udviklingen er gået i retning af større enheder, derfor er de lokale andelsforeninger nu nedlagt.

I 1860 blev landevejen mellem Aarhus og Randers flyttet længere mod vest i Rud sogn, senere kaldet Hovedvej 10. Ved åbningen af den østjyske motorvej i 1994 blev Rud sogn endnu engang gennemskåret af en hovedfærdselsåre.

Mere udførlig historisk forklaring om Kirkerne og egnen kan kan du finde i Voldum-Rud lokalhistoriske arkiv på Nielstrup Museum, Stengaden 17, Nielstrup.

SenmiddelalderenStenalderen