Voldums historie

Sten- jern- og bronzealderen

Lige fra den tidlige stenalder har der boet mennesker i Voldum-Rudområdet. Dette ses i landskabet og efter utallige fund gjort i området. Egnen har været rig på gamle gravhøje og fortidsminder. I Voldum har beliggenheden af mindst 37 høje været kendt, men de fleste var allerede i 1923 forstyrret eller sløjfet. 10 styk er kendt fra Clausholms marker og 15 fra Rigtrup. Der er ligeledes gjort mange løsfund på jordene langs Baskjærvej. Sydøst for Voldum lå Bavnehøj og lige syd for byen lå Galgehøj, der begge er nedpløjet.

Der er tre fredede, velbevarede oldtidsminder i Mygind skov i form af træbevoksede høje. Det ene er Jomfruhøj. Ved Schildenseje var der flere høje, hvoraf kun den 3-4 m. høje Hesselhøj er bevaret. Ved Schildenseje og i Rigtrup var der flere gravpladser med lergravsgrave fra ældre romersk jernalder, der er blevet undersøgt.

I Rud sogn lå mange høje på bakkerne syd for Nielstrup by og ud mod og omkring Alstrupgård lå der ca. 21 styk der nu er sløjfet eller ødelagt. Synlige er Sølhøj eller Solhøj og 3 Stobdruphøje øst for Stobdrupgård sydligt i sognet. Den ene Stobdruphøj er ret stor – og har en vandbeholder på toppen.

Ved Alstrupgård kendes flere lerkargrave fra ældre bronzealder og et offerfund fra yngre bronzealder med 2 halsringe, 1 manchetformet armstykke og 2 spiralringe. Der er også fundet lerkargrave ved Hallendrup og Nielstrup, hvoraf der det sidstnævnte sted er gjort mange løsfund af flinteredskaber, bl.a. i Sødal, hvor der under dræning blev fundet en meget stor velbevaret flintøkse.