Nyt boligområde nord for Voldum-Rud Vej

Nyt boligområde nord for Voldum-Rud Vej

Nyt boligområde nord for Voldum-Rud Vej

Voldum Lokalråd har ved møder med Favrskov Kommune nu drøftet mulighederne for udstykning af et nyt boligområde i Voldum. Det drejer sig om området langs Voldum-Rud Vej mellem Voldum-Hallen og Stadion. Hertil har Favrskov Kommune udarbejdet to oplæg / forslag til en ny lokalplan med nedenstående bebyggelsesstrukturer:

  • en tæt-lav rækkehusbebyggelse
  • en åben-lav parcelhusbebyggelse

Begge bebyggelsesformer har ens vejstruktur, som dermed åbner for en tredje mulighed, hvor man kombinerer de to bebyggelsesstrukturer. Dette giver en høj grad af fleksibilitet for områdets indretning.

Se skitser / oplæg til fremtidige bebyggelsesmønstre for nyt boligområde 

OBS: dette er et oplæg, og alle kommentarer og ændringsforslag skal indsendes nu!

Sti- og vejstruktur

Lokalplanen lægger op til at der bliver etableret en ny stiforbindelse mellem Hvalløsvej og det fremtidige bolig området. Favrskov Kommune undersøger muligheden herfor. Desuden lægger planen op til et samlet stiforløb, der kan strække sig fra Nielstrupvej mod vest via det nye boligområdet / Hvalløsvej og til Clausholmvej mod øst. Voldum Lokalråd undersøger mulighederne herfor. Antallet af overkørsler fra det nye boligområde til Voldum-Rud Vej og den fremtidige vejprofil undersøges af Favrskov Kommune.

Erhverv

Ifølge Favrskov Kommune stiller boligområder i dag skærpede krav til miljøpåvirkninger, og et boligområde kan godt indeholde ”hjemme-erhverv” i form af mindre liberale og serviceorienteret erhverv, hvorimod håndværksvirksomheder og lignende er uforeneligt med et boligområde.

Giv os dine input

Kunne du tænke dig at bosætte dig her – og hvilke boligønsker ville du så have?

Giv os gerne din boligønsker og tanker – for uanset om du allerede bor i Voldum, eller du går og tænker på at flytte til Voldum, kan du være med til at give os et godt, bæredygtigt og realistisk fundament for at gå videre med planlægning og udstykningen af området.

Du kan tilføje dine kommentarer øverst i dette indlæg ved at klikke på ‘Kommentarer’, eller du kan sende en mail med dine forslag og kommentarer til Morten Olsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *