Voldum, hele livet

Bo i Voldum - med storbyens goder lige om hjørnet

Voldum – et unikt smørhul midt mellem Aarhus og Randers

I Voldum er vi ca. 1.000 indbyggere, og sammen nyder vi godt af landlivets mange goder og drager fordel af de nærliggende storbyers tilbud. Vi har her et fællesskab og sammenhold, der er med til at skabe de gode rammer for et fælles, godt og trygt sted at bo – også i fremtiden. Vi har i Voldum nemlig de institutioner, vi har brug for gennem hele livet – ja, populært sagt ”hele pakken – hele livet”. 

Byen har gang i nye udstykninger, men bevarer stadig landsbyens karakter og gode egenskaber. Med de mange institutioner og lokale erhvervsdrivende er Voldum en aktiv by også i hverdagen.

Voldum er beliggende i Favrskov Kommune.
Det er vigtigt for os, der bor i landsbyerne at have en god dialog med kommunens politikere og embedsmænd for at sikre fælles fodslag omkring udviklingen af området. I Voldum har vi derfor Voldum Lokalråd, som har til formål at være brobygger mellem lokalområdet og de kommunale myndigheder og andre offentlige instanser, ligesom det også er lokalrådets opgave at koordinere og skabe oversigt over områdets aktivitetsmuligheder og faciliteter.

Nedenfor kan du gå ind og få et indblik i nogle af de institutioner, vi har i Voldum.

Dagplejen
Børnehaven
Friskolen
Ungdomsklub
Ældrecentret

Download:

Voldum Folder  

YouTube:

Voldumsangen: hele pakken – hele livet