Voldumcentret

Voldumcentret er byens og lokalsamfundets ældrecenter, hvor også byens øvrige borgere føler sig velkomne. Centret er et lille hyggeligt sted med hjemlige og hyggelige omgivelser, og hvor en god atmosfære med tolerance og plads til individuelle ønsker er i højsæde. Der er åbent værksted én gang om ugen, hvor pensionister mødes til socialt samvær, og to gange om ugen mødes en lille gruppe aktive pensionister til åben cafe. Desuden er der forældrecafé 1. tirsdag i hver måned, og i aktivitetsafdelingen er der et minibibliotek, en filial af Hadsten Bibliotek.

There is proof of some effect on educator’s instructional practices with respect to writing. Educators in the treatment condition purportedly showed writing all the more regularly and for longer sessions, had students execute different parts of the writing procedure all the more oftentimes, and felt more sure encouraging writing than did instructors in the control gathering. Be that as it may, in spite of these signs of effects on middle of the road results straight from the source, there were no general factually noteworthy effects on student’s writing capacity, and a comparative absence of measurably critical effects on instructor evaluations of their student’s writing capacity. Nonetheless, student reactions to the review demonstrated measurably critical contrasts on a few singular survey things, and the multivariate investigation affirms that Writing Wings seems to have had a generally enormous positive sway on the recurrence of student-revealed in-school writing. Looking at the probability of effects on chosen subgroups of students, these progressively exploratory investigations demonstrate that there might be an effect on student’s composed association abilities for 5 evaluation students, and at any rate a recommendation of a positive effect on the recurrence of in-school writing for those students who had generally low introductory writing scores.

Voldumcentret
Toftevej 1
Voldum
8370 Hadsten

Tlf: 8964 1790

Læs mere om Voldumcentret på Facebook:

Hønsehus indviet i Voldum

Grillaften på Voldumcentret